Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Farnaz Rahnama

Medical Centre

Medical Centre

نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که بیمار سابقش است در همسایگی والدینش زندگی می‌کند. داستان‌های مجموعه به زندگی پر درد سر نیما ...
Lagori

Lagori

این سریال داستان سه زوج را دربرمی‌گیرد که با هم نسبت خانوادگی دارند و ماجراها و داستان‌های متفاوتی در هر قسمت برای آن‌ها رخ می‌دهد
Join out Telegram channel